Адвокат Києва у виконавчому провадженні.
Кваліфікована допомога адвоката у примусовому виконанні рішень суду.


Виконавче провадження— дії спрямовані на примусове виконання рішень суду та інших відповідних органів.

Примусове виконання рішень суду в Україні покладається на Державну виконавчу службу.

До основних послуг адвоката входять:

Консультування з питань, пов'язаних з виконавчим провадженням, примсусовим виконанням рішень суду;
Підготовка та подання необхідних документів;
Представництво фізичних осіб (громадян) та юридичних осіб (підприємств) у виконавчому провадженні;
Оскарження дій або бездіяльності державного виконавця;
Допомога у вирішенні та всебічне сприяння у вирішенні будь-яких питань!!! на Вашу користь у державній виконавчій службі по місту Києву (в тому числі у ВДВС Печерського району м. Києва).

Без належного контролю зі сторони стягувача за діями державного виконавця,рішення суду навряд чи буде виконано належним чином, або не буде виконано взагалі!!!

Представник сторони в разі виникнення обставин, що ускладнюють виконання чи роблять його неможливим, порушує провадження у суді з приводу відстрочки або розстрочки виконання, зміни способу та порядку виконання рішення (ст. 351 ЦПК). Іноді на практиці виникає потреба у конкретизації виконання рішення суду чи то у його роз’ясненні.

Більш досконалою формою надання юридичної допомоги є представництво адвоката у державній виконавчій службі, оскільки, як правило, громадяни не мають достатніх правових знань для захисту власних прав, свобод, охоронюваних законом інтересів, а кваліфікована допомога адвоката, юриста, фахівця завжди ефективніша.

Хороший адвокат своєчасно реагуватиме на необхідність забезпечення виконання по майнових стягненнях, опису майна боржника і накладення на нього арешту, звільнення від арешту, виключення майна з опису.

Встановлюючи факт відчуження майна боржником і перевіривши законність угоди, адвокат може поставити перед повноважними особами питання про пред’явлення позову щодо визначення угоди недійсною в разі підозри про фіктивність такої угоди [3, с.159‑160].

Захист законних інтересів сторони у виконавчому провадженні адвокат може здійснювати і в інших формах: надання юридичних консультацій, складання заяв, клопотань, інших процесуальних документів.

Відповідно до Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи:

виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у т. ч. на підставі рішень третейського суду, Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України;

• ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом; судові накази; виконавчі написи нотаріусів;

• посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій;

• постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

• рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

• постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;

• рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу.

Заходами примусового виконання рішень є:

1. звернення стягнення на майно боржника;
2. звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;
3. вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні;
4. інші заходи, передбачені рішенням суду.

Зазвичай сторони виконавчого провадження (боржник і стягувач) самостійно реалізують свої права, надані їм ЗУ «Про виконавче провадження». Проте деякі життєві обставини можуть створювати перешкоди для такої безпосередньої участі громадянина чи юридичної особи у виконавчому провадженні (відсутність дієздатності, хвороба, нестача часу, юридична необізнаність і т. ін.) і зумовлювати необхідність звернення до представника.

Закон дозволяє стягувачу та боржнику вести справи у виконавчій службі через представника – кваліфікованого адвоката. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

Представник сторони (стягувача) вправі подати до відповідного відділу Державної виконавчої служби України заяву про примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа (ст.18 Закону «Про виконавче провадження»), тим самим порушити процес виконання.

Набувши статуту учасника виконавчого провадження, представник сторони повинен бути ознайомлений з правами на цій стадії процесу. Представник вправі брати участь у проведенні виконавчих дій, знайомитися з матеріалами виконавчого проводження, робити з них виписки, вимагати від державного виконавця надання повної інформації про хід виконання (ст.29 Закону "Про виконавче провадження"), оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців, брати участь у розгляді скарг у суді, порушувати в суді питання про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання (ст.350 ЦПК), про поворот виконання (ст.420, 421 ЦПК).