Юридичні послуги адвоката Київ у реєстрації акціонерного товариства (AT)
в м.Київ. Юридичний супровід AT.


Вартість реєстрації АТ
(включаючи реєстрацію випуску акцій)– від 15 000,00 грн.

(Окремо оплачуються послуги нотаріуса, аудиторські послуги. Вартість послуг, залежить від того, хто буде засновниками акціонерного товариства (резиденти, нерезиденти, фіз. особи, юр. особи, тощо).

Строк реєстрації АТ - від 90 робочих днів.

Дo юридичних послуг з реєстрації акціонерного товариства входить:

підготовка комплекту установчих документів(протокол установчих зборів, договір засновників, статут);
оплата державних мит;
реєстрація випуску акцій;
присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
реєстрація у відповідній РДА;
отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
отримання довідки статистики;
постановка на облік у ДПІ та отримання довідки за формою 4-ОПП;
виготовлення печатки;
постановка на облік у Пенсійному фонді та отримання відповідного повідомлення;
сприяння при відкритті розрахункового рахунку в банку;
отримання свідоцтва платника єдиного податку (при необхідності);
реєстрація звіту про результати розміщення акцій товариства.

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями (ст. 3 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Процедура реєстрації акціонерного товариства практично не відрізняється від процедури реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, за винятком того, що заключним етапом реєстрації акціонерного товариства є реєстрація випуску акцій, що розподіляють між засновниками Товариства. Чинним законодавством передбачені два основних типи акціонерних товариствпублічне акціонерне товариство та приватне акціонерне товариство (ст. 5 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Публічне акціонерне товариство визначає для акціонерів наступні права: відчуження акцій без спільної згоди інших учасників товариства, приватне та публічне розміщення акцій, прийняття рішень за згодою більшості присутніх на засіданні товариства. Публічне акціонерне товариство зобов'язане виконати процедуру лістингу та бути зазначеним у біржовому реєстрі будь-якої з фондових бірж. Річна перевірка здійснюється незалежним експертом (аудитором), по закінченню якої оприлюднюється звіт з аудиторським висновком. Що стосується приватного акціонерного товариства, то товариство формується із учасників кількістю не більше 100 осіб. Акції не можуть продаватися або купуватися на фондовій біржі (окрім випадків, встановлених законом або статутом), лише приватне розміщення акцій.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал АТ складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами.

Мінімальний розмір статутного капіталу АТ становить 1250 мінімальних заробітних плат.

У разі формування статутного капіталу створюваного акціонерного товариства майном вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. (ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст.6 ЗУ «Про акціонерні товариства»).