Захист адвокатом прав і законних інтересів СВІДКА в міліції,
прокуратурі, СБУ, у суді та на стадії досудового слідства.


Свідок – це фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань (ст. 65 КПК України).

Свідок має право запросити на допит або інші слідчі дії адвоката, який буде захищати його права та інтереси.

Перед початком проведення слідчої дії адвокат проводить консультування свідка з приводу можливих запитань органів слідства, допомагає сформулювати правову позицію у справі, у разі потреби проводить моделювання допиту. При проведенні слідчих дій адвокат присутній зі свідком, припиняє можливі процесуальні порушення з боку слідчого, консультує свідка, знайомиться з протоколами слідчої дії, вносить до нього зауваження та доповнення, а в разі необхідності здійснює оскарження незаконних дій посадової особи.

Показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

Свідок зобов’язаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду в установленому кримінально процесуальним кодексом порядку (ст.95 КПК України).

Свідок має право:

знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу;
відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню;
давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;
на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
заявляти відвід перекладачу.

Свідок зобов’язаний:

прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що за дачу завідомо неправдивих показань свідок несе кримінальну відповідальність за статтею 384 КК України. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або дізнання свідок несе відповідальність відповідно за ч. 1 ст.185-3 або ст.185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за відмову дати показання про відомі обставини в справі — за статтею 385 КК України.

В той же час відповідно до ст. 63 Конституції України та 66 КПК України свідок не несе відповідальності від дачі показань стосовно себе, близьких родичів та членів своєї родини.

Саме за допомогою вищевказаних норм правоохоронні органи і здійснюють тиск на свідків та змушують свідків давати покази які вигідні саме їм, при залученні адвоката такі дії зі сторони правоохоронних органів будуть припинені.