Адвокат захистить підозрюваного у кримінальній справі
в Київській області.

Знаючи обставини справи можна вибрати найефективнішу стратегію захисту від початку досудового слідства до закінчення судового розгляду, значно пом’якшити вину підозрюваного, а отже і санкцію покарання вироку. Так замість реального терміну позбавлення волі обвинувачений може отримати умовний термін.

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 42 КПК України).

Як правило, саме перший період роботи слідчого з підозрюваним (затриманим) є найважливішим для усього подальшого розслідування справи та розгляду її у суді. У цей період даються перші показання, які іноді відіграють вирішальну роль.

Роз’яснення прав і прийняття правильних рішень у стресовій ситуації затримання або допиту, розробка стратегії захисту та з’ясування проблемних моментів і вузького місця ситуації можливо лише за участі адвоката.

Давання підозрюваним показань не може розглядатися як його процесуальний обов’язок. У цьому аспекті підозрюваний повністю прирівнюється до обвинуваченого. Допит його повинен вестися відповідно до правил допиту обвинуваченого. Підозрюваний не несе кримінальної відповідальності за відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань.

На етапі досудового слідства адвокат
використовує такі способи захисту клієнта:

1) Розроблення стратегії захисту для підозрюваного;
2) Оскарження запобіжного заходу;
3) Представлення інтересів підозрюваного на досудовому слідстві;
4) Консультування підозрюваного з будь-яких питань;
5) Бере участь у слідчих діях;
6) За необхідності відвідування клієнта у СІЗО;
7) Складання заяви, скарги, клопотання та контроль за своєчасним отриманням відповідей;
8) Одержує необхідні висновки фахівців;
9) Збирає матеріали і відомості про факти, які можуть бути використані, як докази у кримінальній справі;
10) Ознайомлюється з протоколами допитів, очних ставок, експертизами та подає зауваження до їх змісту та інше.

Підозрюваним визнається особа якій вручене письмове повідомлення про підозру, у таких випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
2) обрання до особи одного з передбачених кримінально-процесуальним кодексом запобіжних заходів;
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права. Після повідомлення про права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав.


Підозрюваний має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені кримінально-процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз’яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування та вимагати відкриття матеріалів згідно;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення.

Підозрюваний зобов’язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним (і тільки законним) вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підозрюваному вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Захист в процесі притягнення до кримінальної відповідальності основне завдання адвоката. Адже саме адвокат протистоїть стороні обвинувачення та є стороною захисту. Відповідно до законодавства, підозрюваний може захищати себе сам, але такі дії будуть малоефективні, адже захищаючи себе самостійно неможливо побачити ситуацію об’єктивно та не піддатись впливу емоцій, особливо не розуміючи тактики роботи міліції та інших правоохоронних органів досудового слідства та норм кримінально-процесуального закону. Отже самозахист скоріше призведе до непоправних помилок та можливості досудового слідства отримати всі необхідні докази, щоб довести вашу вину, навіть якщо ви нічого протиправного не вчинили.

Важливим для підозрюваного є правильна подача доказів, визначення саме тих фактів, які доказують невинуватість підозрюваного та спростовують обвинувачення. Адже відомо з практики, що підчас допиту підозрювані давали покази про злочини, яких вони не робили. Причинами таких дій підозрюваних можуть бути незаконні чи неправомірні методи проведення допиту, пригнічений моральний стан, психічна неврівноваженість, несприятливий збіг обставин, намагання звільнити від відповідальності близьку людину та навіть фізичний вплив. Нерідко підозрюваний допитувався як свідок. За таких умов під страхом кримінальної відповідальності за відмову від давання показань (допит як свідка супроводжувався попередженням свідка про таку кримінальну відповідальність) примушувалась до давання показань стосовно самого себе, що призводить до переходу від свідка до підозрюваного через помилку свідка та незнання своїх законних прав. Тому дуже важливо надавати покази саме в присутності адвоката.

Саме адвокат правомірно може контролювати роботу досудового слідства та вимагати, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, виявлення обставин, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо підозрюваний перебуває під вартою, відповідно він не в змозі довести свою невинуватість, саме адвокат правомірно може контролювати роботу досудового слідства та вимагати, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, виявлення обставин, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Адже адвокат має право вести своє незалежне розслідування, збирати докази чи заявляти клопотання про проведення необхідних слідчих дій, що зможуть довести невинуватість підозрюваного. Також, саме адвокат зможе контролювати, щоб підозрюваний надавав свої покази без використання насильства, погроз чи інших незаконних заходів.

В процесі досудового слідства адвокат, захищаючи Ваші інтереси, зможе ознайомитись з матеріалами справи, які обґрунтовують затримання, вимагати перевірки прокуратурою чи судом правомірності затримання та взяття під варту, домогтися зміни такого запобіжного заходу на більш м’який.

Під час очних ставок підозрюваного з потерпілим та свідками, не дати можливості слідчому отримати потрібні йому відповіді для формування обвинувачення, тому що адвокат має право також задавати питання учасникам допиту.

Адвокат поставить такі питання, щоб отримані відповіді виправдовували підозрюваного чи спростовували його вину. Відповіді буде зафіксовано в протоколі допиту чи очної ставки і вони стануть доказом невинуватості чи спростують обставини справи. При судовому розгляді справи адвокат використає ці відповіді як докази на користь обвинуваченого.

Часто при призначенні експертиз слідчі роблять помилки та ставлять неправильні питання до експерта, що робить експертизу неточною. При призначенні експертиз, адвокат може подати клопотання та поставити свої питання до експерта, які зроблять експертизу більш точною та об’єктивною, а також може оскаржити результати такої експертизи та зобов’язати слідство зробити її повторно.

Захищаючи інтереси підозрюваного та обвинуваченого на досудовому слідстві адвокат юридично грамотно оскаржить неправомірні дії органів дізнання та прокуратури.