Юридичні послуги адвоката Київ у реєстрації ТОВ та юридичний супровід ТОВ
Реєстрація ТОВ в м.Київ,.

ШВИДКА РЕЄСТРАЦІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ (ООО)Строк реєстрації ТОВ – від 1 до 4 днів.
Вартість реєстрації ТОВ– 1000,00 грн.
Юридичний супровід ТОВ - за домовленістю.


Документи для реєстрації ТОВ:


копії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників;
для засновників-нерезидентів фізичних осіб – отримати в податковій адміністрації ідентифікаційних кодів, копія паспорта перекладена та належним чином засвідчена;
адреса проживання засновників, з зазначенням індексу та району міста (за наявності);
копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера директора та за наявності бухгалтера;
точне місцезнаходження ТОВ – адреса, з зазначенням індексу та району міста (за наявності); бажано документи, що підтверджують місцезнаходження підприємства (копія договору оренди приміщення або копія свідоцтва про право власності);
назва ТОВ;
розмір статутного капіталу та розподіл часток статутного капіталу між учасниками;
основні види діяльності КВЕД (чим підприємство планує займатися);
нотаріально посвідчена довіреність для реєстрації підприємств від засновника(ків);
інформацію щодо обраної системи оподаткування.


Документи, які готуємо ми:


статут ТОВ;
протокол загальних зборів засновників (учасників);
наказ про призначення керівника (директора);
інші необхідні документи для реєстрації ТОВ.


До юридичних послуг з реєстрації ТОВ входить:


підготовка комплекту установчих документів;
оплата державних мит;
реєстрація ТОВ у відповідній РДА;
отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
отримання довідки статистики;
постановка на облік у ДПІ та отримання довідки за формою 4-ОПП;
виготовлення печатки;
постановка на облік у Пенсійному фонді та отримання відповідного повідомлення;
сприяння при відкритті розрахункового рахунку в банку;

Додаткові послуги по реєстрації ТОВ:


надання адреси (місцезнаходження) ТОВ;
отримання в податкові адміністрації ідентифікаційного коду для нерезидентів;
переклад та засвідчення необхідних документів.

Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ (ООО) визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. (Ст. 50 ЗУ «Про господарські товариства»)

Відповідно до чинного законодавства, засновником ТОВ може бути як фізична так і юридична особа. Учасники ТОВ не відповідають по його зобов’язаннях, а несуть відповідальність, лише у межах своїх вкладів. ТОВ є повноцінною юридичною особою, що може мати у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати та реалізовувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, а також відкривати банківські рахунки. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

Статутний капітал може формуватися, як за рахунок майна (оцінене за домовленістю учасників) так і грошовими коштами.

Директором ТОВ на момент реєстрації може бути громадянин України або іноземець який отримав відповідний дозвіл на працевлаштування, наявність бухгалтера – не обов'язкова.

Державна реєстрація юридичних осіб – проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням .(Ст. 5. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Орієнтовна вартість нотаріальних послуг:

завірення статуту – 250,00 грн.

довіреність від одного засновника (+ нотар. копія) – 200,00 грн.

Довіряйте юристам Києва з досвідом у реєстрації ТОВ, для уникнення помилок в оформленні документів.