Захист адвокатом законних прав та інтересів обвинуваченого в досудовому слідстві.


Саме адвокат, знаючи обставини справи зможе вибрати найефективнішу стратегію захисту від початку досудового слідства до закінчення судового розгляду, значно пом’якшити вину обвинуваченого, а значить і санкцію покарання в вироку. Так замість реального терміну позбавлення волі обвинувачений може отримати умовний термін.

Обвинуваченим(підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду.

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно.

Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.

Якщо справа потрапила до суду, то участь адвоката є необхідною.

Адвокат у кримінальній справі в суді першої інстанції детально вивчить матеріали справи, підготує всі необхідні документи, побудує лінію захисту та візьме участь в судовому засіданні. Участь адвоката в судовому засіданні суду першої інстанції дуже важлива, адже він зможе ефективно відстоювати Ваші інтереси та оперативно реагувати на обвинувачення.

Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення.

Права обвинуваченого.

Відстоюючи свої інтереси, обвинувачений має право:

знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його обвинувачують;

бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права та отримати їх роз’яснення;

на першу вимогу мати захисника, адвоката і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника (адвоката) у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;

не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

брати участь у проведенні процесуальних дій;

під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

заявляти відводи;

ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування;

одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

збирати і подавати суду докази;

висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження;

виступати в судових дебатах;

ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення. Обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення.

Обвинувачений зобов’язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2)виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Важливість залучення захисника збільшується у випадках, коли особу взято під варту і вона обмежена у можливостях збирати необхідні докази. У таких ситуаціях адвокат (захисник) може ефективно представляти інтереси свого підзахисного перед органами влади. Суттєвою гарантією захисту осіб є право на побачення із захисником до першого допиту.

Саме адвокат правомірно може контролювати роботу досудового слідства та вимагати, всебічного дослідження обставин справи, виявлення обставин, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Адже в праві адвоката вести своє незалежне розслідування, збирати докази чи заявляти клопотання про проведення необхідних слідчих дій, що зможуть довести невинуватість обвинуваченого. Також, саме адвокат зможе контролювати, щоб підозрюваний надавав свої покази без використання насильства, погроз чи інших незаконних заходів.

В процесі досудового слідства адвокат, захищаючи Ваші інтереси, зможе ознайомитись з матеріалами справи, які обґрунтовують затримання, вимагати перевірки прокуратурою чи судом правомірності затримання та взяття під варту, домогтися зміни такого запобіжного заходу на більш м’який.

Адвокат може виправити критичну ситуацію під час очних ставок підозрюваного з потерпілим та свідками, не дати можливості слідчому отримати потрібні йому відповіді для формування обвинувачення, тому що адвокат має право також задавати питання учасникам допиту.

Адвокат поставить такі питання, щоб отримані відповіді виправдовували підозрюваного чи спростовували його вину. Відповіді буде зафіксовано в протоколі допиту чи очної ставки і вони стануть доказом невинуватості чи спростують обставини справи. При судовому розгляді справи адвокат використає ці відповіді як докази проти обвинувачення.

Часто при призначенні експертиз слідчі роблять помилки та ставлять не правильні питання до експерта, що робить експертизу не точною. При призначенні експертиз, адвокат може подати клопотання та поставити свої питання до експерта, які зроблять експертизу більш точною та об’єктивною, а також може оскаржити результати такої експертизи та зобов’язати слідство зробити її повторно.

Захищаючи інтереси обвинуваченого в досудовому слідстві адвокат юридично грамотно оскаржить неправомірні дії органів дізнання та прокуратури. Якщо проти Вас безпідставно порушили кримінальну справу то адвокат оскаржить її порушення та обґрунтує відсутність складу злочину в ваших діях.