Юридичні послуги адвоката Київ у ліквідації ТОВ (ООО)
(товариства з обмеженою відповідальністю) в м.Київ.

Припинення діяльності ТОВ(ООО) шляхом реорганізації, злиття ТОВ, приєднання ТОВ, поділу ТОВ, припинення юридичної особи.Вартість ліквідації ТОВ(ООО) – 3000 грн.
Строк ліквідації ТОВ(ООО) - від 60 днів.

Необхідні документи:


установчі документи в тому числі інформація про відкриті банківські рахунки;
звітні (бухгалтерські) документи;
печатка.

До юридичних послуг з ліквідації ТОВ входить:
підготовка комплекту документів;
публікація оголошень в офіційних ЗМІ;
реєстрація припинення у відповідній РДА;
закриття рахунку в банківській установі;
проходження перевірок та зняття з обліку у ДПІ та фондах;
подача заяв до податкової інспекції і фонд соціального страхування;
здобуття документів і довідок від державних органів;
передача документації із тривалим строком зберігання до архіву;
знищення печатки підприємства;
внесення запису до ЄДР про завершення процедури ліквідації ТОВ .
Документи, які отримує клієнт по закінченню робіт, відображають всі стадії ліквідації або реорганізації підприємства.

Припинення діяльності суб’єкта господарювання, ТОВ,- здійснюється шляхом його реорганізації (злиття ТОВ, приєднання ТОВ, поділу ТОВ, перетворення ТОВ) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду. (Ст. 59 ГКУ)

Ліквідація юридичної особи може бути добровільною і примусовою.

Підставами добровільної ліквідації юридичної особи можуть бути:
- рішення учасників або уповноважених на це органів;
- закінчення строку, на який створено юридичну особу, або досягнення цілей, заради яких вона створена (на цій підставі можуть ліквідуватися споживчі кооперативи);
- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.
- досягнення мети за для якої була вона створена.

При ліквідації юридична особа припиняє свою діяльність без правонаступництва. Майно ліквідованої юридичної особи не переходить до інших суб’єктів як цілісний комплекс.

Учасники юридичної особи (власник), що прийняв рішення про припинення юридичної особи (ліквідацію), зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється (не менше 2 місяців).

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, з дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами товариства(ст. 20 ЗУ «Про Про господарські товариства»).

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.